REIKI KRETSLOPP 

Reiki Cirkeln är ett mycket kraftfullt verktyg för upphöjande av positiv energi. Var och en blir en stark komponent i den grupp som har bildats för att få och sända den helande Reiki energi till varandra och till vår omgivning. 

Reiki energin går in i vår kropp genom mittpunkten/ kronan på huvudet och ner till den nedre dantiem (5 cm under naveln).

Andningen hjälper den att cirkulera in och ut. Tillsammans bildar vi en stark energifält som strålar ut genom vår andning och händer.

 
Under Reiki Cirkelns praktik laddar vi upp både kropp & själ med den rena energin... då helas vi och får en starkare immunsystem.


Vid varje tillfälle har vi som mål att sända Reiki helande energi till allt levande i världen.  


Vi samtalar och sänder Reiki energin till varandra och avslutar med Reiki meditation.

Reiki Circle 60 min/ tillfälle

INTRO PRIS HÖSTEN 2020 - 80 kr/ tillfälle. 

Vid köp av 10-kort 700 kr

Normal pris: 100 kr

Alltid ett gratis prova på- tillfället! 

gäller 1 gång/person.

  • Facebook icono social